Klantenservice

Fenor storing

Vraag en antwoord

Heeft u een vraag en wilt u snel antwoord?
Tijdens kantooruren staan onze medewerkers u graag te woord via telefoonnummer 085 – 77 33 120.

Wilt u liever per email een bericht sturen?
Mail dan naar klantenservice@fenor.nl.

 

Storingen

Meldt een storing in uw gas- of stroomlevering direct bij het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom, per telefoon op 0800 – 9009 (24 uur per dag beschikbaar).
Uw melding komt dan direct terecht bij uw regionale netbeheerder voor elektriciteit en/of gas. Deze kan dan meteen maatregelen treffen.
Zie ook voor meer informatie op https://www.gasenstroomstoringen.nl.

 

Aanmelden
 

U wilt zich aanmelden?

Ga naar FENOR.nl/Thuis of FENOR.nl/MKB en meld u in 4 stappen online aan.
U ontvangt direct uw persoonlijke aanbod.

Spoed aanmelden?

Ook dat kan bij FENOR. Geef dit heel duidelijk aan bij uw aanmelding en bel ons ook. Samen kijken we naar een passende oplossing, zodat u niet zonder stroom en gas komt te zitten.

Wilt u meerdere adressen tegelijk aanmelden?

Dat kan op 2 manieren. De eerste is elk adres apart aanmelden, de tweede is contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 085 – 77 33 120 of per email naar klantenservice@fenor.nl.

 

Contract
 

Wanneer ontvang ik mijn contract?

Na uw aanmelding ontvangt u de Overeenkomst voor Levering van energie binnen 24 – 48 uur op het aangegeven email adres of postadres. Controleer uw gegevens goed. Wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk te melden aan FENOR.

Koop op afstand

Nadat wij u de bevestiging voor levering hebben toegestuurd, gaat de 14 dagen afkoelperiode - uw bedenktermijn - in. Wilt u daarvoor al geleverd worden, dan kunt u dat bij aanmelding aan ons doorgeven.
Uiteraard dient u alle kosten die u maakt in de afkoelperiode wel te betalen aan FENOR, ook al maakt u daarna gebruik van uw bedenktermijn.

Hoe wijzig ik gegevens in mijn contract?

Nadat de levering is begonnen, kunt u de gegevens wijzigen in uw eigen persoonlijke MIJNFENOR omgeving.
Elke wijziging wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Termijnbedragen worden op de eerst volgende facturatie moment doorgevoerd.
Tevens kunt u uw wijzigingen doorgeven aan FENOR per telefoon of per email.

Meterstanden

Bij de start van de overeenkomst vragen wij u om uw meterstanden. Wij adviseren u deze meterstanden periodiek ook in te voeren in uw eigen MIJNFENOR omgeving. Zo kunt u goed bijhouden wat uw verbruik en kosten zijn.
Heeft u slimme meters? Dan lezen wij deze standaard uit.

Wordt mijn contract automatisch verlengd?

Daar houd FENOR niet van. Ruim voordat uw overeenkomst eindigt sturen wij u een nieuw aanbod tot levering van energie. U kunt daar gebruik van maken, maar hoeft niet. U kunt natuurlijk ook gedurende uw looptijd van de overeenkomst FENOR benaderen voor het doen van een nieuwe aanbieding.

Wat als mijn contract afloopt en ik geen nieuwe overeenkomst sluit?

Dan levert FENOR u door tegen de geldende variabele energietarieven in ons Modelcontract. De tarieven en voorwaarden van het Modelcontract publiceren wij op onze website. De leveringstarieven van het Modelcontract verandert per 1 januari en per 1 juli. U komt niet zonder stroom of gas te zitten, zo lang u ons blijft betalen.

Stopt u eerder met uw contract dan dat wij zijn overeengekomen?

Dan brengt FENOR u een opzegboete in rekening conform de richtlijnen van de ACM.

Ik ga verhuizen, hoe zit dat met mijn contract?

Bij verhuizingen neemt u uw huidige overeenkomst mee naar uw nieuwe adres. Minstens 10 werkdagen voor uw verhuizing dient u dit door te geven aan FENOR per email op klantenservice@fenor.nl of per telefoon op 085 77 33 120.
Tijdelijk kunt u dan twee aansluitadressen hebben bij FENOR onder hetzelfde contract. FENOR regelt uw verhuizing dan vlekkeloos en wij stellen samen met u uw nieuwe voorschotbedrag vast.

Contract met een vaste looptijd.

Als u een contract met FENOR aangaat met een vaste looptijd, dan leveren wij u energie tegen de afgesproken leveringstarieven gedurende de contractperiode. De tarieven staan vast, gaan in op de afgesproken startdatum levering en eindigen op de afgesproken einddatum.

Contracten met een variabele leveringstarief.

FENOR kent op dit moment 1 variabel product, het Modelcontract. Deze tarieven wijzigen twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Deze variabele leveringstarieven staan op de website van FENOR en publiceren wij daar ook. De variabele leveringstarieven bij startdatum levering, staan in uw contract

 

Termijnbedrag
 

Hoe wordt het termijnbedrag vastgesteld?

U ontvangt van FENOR een voorschotnota per maandperiode. Het voorschotbedrag is zo goed mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dit hebben wij vastgesteld bij aanvang van uw verzoek tot levering en bij grote afwijkingen ten opzichte van uw eigen opgave, met u afgestemd.
In het termijnbedrag zijn de kosten voor levering, de energiebelasting, opslag duurzame energie, vermindering energiebelasting, netbeheerkosten en btw opgenomen.

Kan ik mijn termijnbedrag wijzigen?

Ja dat kan. Standaard kunt u dit via de MIJNFENOR omgeving doen. Wilt u sterk verlagen of verhogen? Dan stellen wij het op prijs als u ons belt of een email stuurt, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Minimaal termijnbedrag

In sommige situaties kan het voorkomen dat uw energieverbruik op jaarbasis nihil wordt. FENOR hanteert geen negatieve termijnbedragen. Het minimale door u te betalen aan voorschotnota bedraagt de vaste leveringskosten, netbeheerkosten en deze vermeerderd met de BTW.

 

Betalingen
 

Op welke wijze kan ik betalen?

FENOR biedt u keuze uit de betalingsmogelijkheden automatische incasso en factuur. Standaard incasseren wij de nota omstreeks 7 dagen na factuurdatum. Indien u op factuur betaalt, staat in uw overeenkomst met FENOR de afgesproken betalingstermijn.

Ik kan mijn termijnbedrag niet betalen.

Het niet kunnen betalen van de energienota is voor beide partijen vervelend. Wij verzoeken u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen tijdens kantooruren, zodat we gezamenlijk naar een passende betalingsregeling kunnen kijken. Doe dit op tijd, zo voorkomt u aanmaan- en/of incassokosten.

Ik betaal nu op factuur maar wil automatisch betalen. Hoe regel ik dat?

Ga naar MIJNFENOR en login op uw persoonlijke omgeving. U kunt daar uw betalingswijze aanpassen van factuur naar automatische incasso. Vul wel uw bankgegevens goed in. U kunt ook tijdens kantooruren contact met ons opnemen of een email sturen naar klantenservice@fenor.nl waarin u uw wijziging doorgeeft.

Ik ben te laat met betalen, wat nu?

Na de afgesproken betalingstermijn ontvangt u van FENOR een eerste kosteloze herinnering. In deze eerste herinnering vragen wij u alsnog het verschuldigde bedrag over te maken. Betaalt u nog steeds niet na de eerste herinnering? Dan ontvangt u van FENOR de aanmaning tevens ingebrekestelling. Wij sommeren u dan om binnen 5 werkdagen alsnog kosteloos uw betaling te doen.

 

Jaar- en Eindafrekening
 

Wanneer ontvang ik mijn jaarnota?

De jaarnota wordt opgemaakt als u 12 maanden geleverd bent van energie door FENOR. Wij zullen u dan vragen om uw meterstanden indien u geen slimme meters heeft. Heeft u wel slimme meters, dan lezen wij automatisch de meterstanden uit.
De jaarnota wordt binnen 6 weken toegestuurd.

Waar stuurt FENOR de jaarnota naar toe?

De jaarnota wordt toegestuurd naar het opgegeven email adres voor alle correspondenties of het post/factuur adres zoals die bekend is op dat moment. Let u er daarom goed op om wijzigingen tijdig door te geven. Zo voorkomt u problemen.

Hoe zie ik mijn contracttarieven terug op de jaarnota?

In uw overeenkomst (het contract) zijn wij overeengekomen tegen welke tarieven en voorwaarden FENOR u levert. Deze tarieven zult u terugzien op uw jaarnota.

Wanneer ontvang ik mijn eindnota?

Indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier, maken wij de eindnota op en sturen die binnen 6 weken naar het opgegeven email adres of bekende post/factuur adres. De standen op uw eindnota komen van uw nieuwe leverancier en u kunt ze altijd ook aan FENOR doorgeven ter controle.

 

Meters en standen
 

Wanneer moet ik mijn meterstanden doorgeven?

U moet bij aanmelding uw meterstanden doorgeven en bij afmeldingen. FENOR adviseert u om periodiek, bijvoorbeeld elke eerste van de maand, uw meterstanden te noteren in uw MIJNFENOR omgeving. Zo krijgt u beter inzicht in uw verbruik en daarmee samenhangende kosten.

Ik heb een slimme meter.

Als u een slimme meter heeft, dan lezen wij uw standen automatisch uit voor uw jaarrekening, eindafrekening, tweemaandelijks en bij andere events.

Ik wil een slimme meter.

Als u nog geen slimme meter heeft, maar u wilt er wel één? Ga dan naar de website van uw netbeheerder en vraag de slimme meter aan. Ook kunt u op de website van uw netbeheerder zoeken of u binnenkort al een slimme meter krijgt. FENOR krijgt automatisch bericht van uw netbeheerder dat uw meter is gewijzigd.

Ik wil een slimme meter, maar kan de kosten voor wijziging niet betalen.

Als u heel graag een slimme meter wenst, maar u kunt op dat moment de kosten voor prioriteitsplaatsing niet betalen, dan kunt u een verzoek indienen bij FENOR. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden dat u alsnog de slimme meter kunt laten plaatsen.

Moet ik mijn meterstanden nog doorgeven bij de wijziging?

Ja, FENOR adviseert u om de meterstanden van de oude meter te noteren en aan FENOR door te geven, of in uw eigen persoonlijke MIJNFENOR omgeving te zetten.

Moet ik mijn nieuwe (slimme) meter ook doorgeven aan FENOR?

Ja, dat is handig voor dubbele controle. U geeft door, wij kijken en controleren of de netbeheerder hetzelfde communiceert. Zo voorkomen we met alle partijen dat er fouten worden gemaakt en u teveel zou gaan betalen.

Kan ik ook toegang krijgen tot de slimme meter dataportal van FENOR?

Ja, als u een slimme meter heeft, kunt u toegang aanvragen op de slimme meter data portal van FENOR. Stuur een email naar klantenservice@fenor.nl met uw verzoek en wij reageren binnen 48 uur.

 

Helpdesk

Heeft u een vraag?
Stel hem aan onze helpdesk.

Neem contact op
Fenor helpdesk
Fenor storing